een merk van Hitma B.V.

Referenties

iFource maakt hittestress in woningen inzichtelijk

Ronnie Verboven , Eigenaar iFource

Een aangename temperatuur in huis is essentieel voor een gezonde en comfortabele woonsituatie. Echter, in de afgelopen jaren is het fenomeen van hittestress steeds meer merkbaar, met name in de steden. In woonomgevingen met veel bebouwing en weinig groen blijft warmte langdurig hangen, vooral in goed geïsoleerde woningen. We spreken van een ‘hittewoning’ als tijdens zonnige dagen een woning moeilijk van de opgebouwde warmte kan afkomen.

Lees meer ...

Met ATAL-sensoren is AZ Delta klaar voor de modulaire toekomst

Steven Degryse, projectingenieur bij AZ Delta

In juni 2020 opende de nieuwe campus voor acute en hoogtechnologische zorg. De nieuwe campus is modulair opgezet om eventuele toekomstige aanpassingen eenvoudig te kunnen faciliteren. Diezelfde flexibiliteit en toekomstbestendigheid waren voor Steven Degryse, projectingenieur bij AZ Delta, van belang bij het aanschaffen van ethernetsensoren voor de koel- en vrieskasten voor de acute en hoogtechnologische zorgcampus.


Lees meer ...

ATAL-sensoren als waardevol onderdeel van legionellabeheersplan van De Zorgcirkel

Rogier Kop, Technisch beheerder afdeling Vastgoed en Nieuw Wonen 

De Zorgcirkel is specialist in ouderenzorg, -behandeling en -revalidatie en biedt met ruim 4000 medewerkers en 1400 vrijwilligers persoonsgerichte zorg aan meer dan 7500 cliënten thuis en daarnaast op 27 Zorgcirkellocaties in Zaanstreek-Waterland, Purmerend, Edam-Volendam, Alkmaar en Heiloo-Egmond en omstreken.


Lees meer ...

Koelen en ventileren; op Bonaire heb je te maken met andere uitdagingen dan in Nederland

Kris Kats, Projectleider bij Fundashon Propiedad Inmobil Bonaire (FPIB) 

Het is onze taak om het geld vanuit de ministeries van OCW, VWS en SZW zo goed mogelijk te besteden. Op Bonaire heb je te maken met andere uitdagingen dan in Nederland. want hoe krijg je hier een gebouw voldoende gekoeld en tegelijkertijd goed geventileerd? Zet je een raam open om te ventileren, dan rijst de temperatuur de pan uit. Houd je ramen en deuren gesloten, dan krijg je problemen met het CO2-niveau. ATAL adviseerde de AWP-TRCP-wifi-datalogger.


Lees meer ...

Toen ik doorhad hoe het ATAL-systeem werkte, werd ik daar heel vrolijk van!

Remco Verheij, Bestuurs- & Beleidsconsulent afdeling Huisvesting & Inkoop bij Stichting BOOR

Ik was op zoek naar betaalbare en betrouwbare CO2-sensoren waarmee ik BOOR-breed zou kunnen meten, vertelt Remco Verheij, Bestuurs- & Beleidsconsulent op de afdeling Huisvesting & Inkoop. Daarbij was niet alleen de aanschafprijs van belang, maar wilde ik ook de exploitatiekosten zo laag mogelijk houden.


Lees meer ...

De geavanceerde luchtkwaliteitsopnemers die ATAL ons heeft geadviseerd zijn zeer nauwkeurig

Henk Brink, hogeschooldocent bij het Instituut voor Facility Management van de Hanzehogeschool Groningen en als promovendus verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven

Het binnenmilieu is van grote invloed op het comfort dat mensen ervaren en de prestaties die ze leveren.

Lees meer ...    

Temperatuurmeting in de vernieuwde ijsvloer van Thialf Heerenveen

Via onze relatie Warmtebouw Utrecht heeft ATAL een bijdrage mogen leveren aan de temperatuurregeling in de vernieuwde ijsvloer in het Thialf IJsstadion in Heerenveen.Lees meer ...

ATAL CO2-meters ingezet bij bewustwordingsproject Binnenmilieu Basisscholen

In 2006/2007 bleek op 80 procent van de basisscholen in Nederland de luchtkwaliteit onvoldoende. Het toenmalige kabinet formuleerde in 2008 dan ook plannen voor verbetering van het binnenmilieu op basisscholen.Lees meer ...