een merk van Hitma B.V.

Een aangename temperatuur in huis is essentieel voor een gezonde en comfortabele woonsituatie. Echter, in de afgelopen jaren is het fenomeen van hittestress steeds meer merkbaar, met name in de steden. In woonomgevingen met veel bebouwing en weinig groen blijft warmte langdurig hangen, vooral in goed geïsoleerde woningen. We spreken van een ‘hittewoning’ als tijdens zonnige dagen een woning moeilijk van de opgebouwde warmte kan afkomen.


Onderzoek naar wooncomfort tijdens hitte

Het bedrijf iFource uit Oisterwijk, onafhankelijke adviseur voor installatietechniek en verduurzaming van gebouwen en woningen, benaderde ons met een vraag over wooncomfort tijdens perioden met heet weer. Zij willen de hittestress in woningen van 11 wooncorporaties in de provincie Gelderland inzichtelijk te maken door twee zomers lang elke drie maanden de temperatuur te meten en te loggen. Tussen beide zomers worden door wooncorporaties - zelfgekozen - maatregelen getroffen om de hitte in de woningen terug te dringen. De meetgegevens ‘voor’ en ‘na’ deze maatregelen worden geanalyseerd en geëvalueerd. Het effect van de verschillende maatregelen kan vervolgens in kaart worden gebracht.

Programma Klimaatadaptatie

Dit meetproject is onderdeel van het programma Klimaatadaptatie van de provincie Gelderland. Hiermee wil de provincie de impact van extreme hitte verminderen. Ze stimuleren onder andere initiatieven om hittestress tegen te gaan. Van inwoners, bedrijven en gemeentes tot projectontwikkelaars, woningcorporaties, zorginstellingen en GGD's. Iedereen kan aan de slag met maatregelen tegen hitte.

Metingen binnen én buiten

Voor dit project heeft Hitma aan iFource 95 stuks AZ-CO2-LB binnenklimaatmeters van het merk ATAL geleverd. Dit zijn online dataloggers met interne sensoren voor het meten van temperatuur, relatieve vochtigheid, atmosferische druk, CO2 (koolstofdioxide) en licht. Daarnaast zijn ze uitgerust met een bewegingssensor. De draadloze real-time dataverzending verloopt via het landelijk dekkende LoRa-netwerk van KPN.Voor het meten van de buitentemperaturen leveren we 14 stuks ALR-UNI-01 ATAL-temperatuurmeters (met LoRa-communicatie) inclusief bescherming voor de temperatuursensoren, de zogenaamde weerhutten.

Rol iFource

iFource houdt zich binnen dit project bezig met het opstellen van het meetplan. Zij zorgen ervoor dat de meetsensoren bij de wooncorporaties terechtkomen en controleren de werking gedurende de meetsessies. Vervolgens verzamelen ze alle meetgegevens die ze doorsturen naar studenten die de analyse gaan uitvoeren (onder toezicht van iFource).