een merk van Hitma B.V.
Henk Brink, hogeschooldocent bij het Instituut voor Facility Management van de Hanzehogeschool Groningen en als promovendus verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven

Het binnenmilieu is van grote invloed op het comfort dat mensen ervaren en de prestaties die ze leveren. Er is al heel veel bekend over de invloed van lucht en van temperatuur, maar naar de samenhang tussen een uitgebreidere set variabelen – geluid, licht, temperatuur en lucht – is op veel kleinere schaal onderzoek gedaan. Henk Brink, hogeschooldocent bij het Instituut voor Facility Management van de Hanzehogeschool Groningen, doet promotieonderzoek naar het effect van ruimtelijke condities – het binnenmilieu – op de kennisoverdracht in het hoger onderwijs. Daarbij maakt hij gebruik van sensoren van ATAL.

Nauwkeurige geïntegreerde meetoplossing

“Ik kwam voor het eerst in aanraking met ATAL toen ik een geïntegreerde, betrouwbare en draadloze oplossing zocht om temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, CO2, VOC en fijnstof mee te meten,” vertelt Henk. “Met name het meten van temperatuur is een uitdaging, omdat de nauwkeurigheid van veel meters zeer beperkt is, zeker wanneer je kijkt naar geïntegreerde oplossingen. Je praat daarbij al snel over afwijkingen van plus of min één graad en dat is voor ons onderzoek funest. Het verschil tussen 22 of 23 graden kan voor een student of een medewerker het verschil betekenen tussen een beleefd thermisch comfort of discomfort. De geavanceerde luchtkwaliteitsopnemers die ATAL ons heeft geadviseerd zijn zeer nauwkeurig. Dit helpt ons om nog meer inzicht te krijgen in bij welke temperatuur, in combinatie met andere variabelen, gebruikers comfort ervaren.”

Toegankelijk online platform

“We zijn bij dit onderzoek niet benieuwd naar gemiddelde waarden in een ruimte,” vervolgt Henk. “We willen de precieze waarden op verschillende plekken in het klaslokaal kunnen meten. Alleen dan weten we aan welke condities medewerkers of studenten exact zijn blootgesteld. Onze metingen duren zes tot acht weken. Je kunt je voorstellen dat al die metingen een enorme hoeveelheid data opleveren. Die data wordt allemaal online opgeslagen en is heel eenvoudig toegankelijk via het ATAL-platform OnlineSensor. Het grote voordeel van dit platform is dat je niet alleen kunt zien wat de huidige condities zijn, maar ook een volledige export kunt krijgen in combinatie met data die het KNMI genereert, zoals de temperatuur en de vochtigheid van de buitenlucht in de buurt van de betreffende locatie.”

Prestaties en temperatuur

Henk startte zijn promotieonderzoek op 1 september 2018 en de eerste onderzoeksresultaten zijn al aangemeld voor publicatie. “Klopt,” beaamt Henk. “We hebben bijvoorbeeld gezien dat de prestaties op verschillende taken die leerlingen uitvoeren afhangen van de temperatuur. Moeten leerlingen een geheugentaak uitvoeren, dan gaat dit beter bij een iets hogere temperatuur. Vraag je ze daarentegen om een aandachtstaak te doen, dan moet de temperatuur juist wat lager zijn. En natuurlijk moet je ook de overige binnenmilieu factoren conditioneren, dit om een mogelijke negatieve invloed van bijvoorbeeld een slechte luchtkwaliteit te voorkomen.”

Optimal classroom experience

Door te onderzoeken in welke mate de fysische aspecten geluid, licht, temperatuur en lucht van invloed zijn op de interacties tussen docenten en studenten in leslokalen van het hoger onderwijs, hoopt Henk uiteindelijk de optimale omstandigheden voor kennisoverdracht in klaslokalen te ontdekken. “Met de technieken en innovaties van tegenwoordig zijn we in staat om individuele behoeften te adresseren en te faciliteren,” licht Henk toe. “Dat zul je in de toekomst steeds meer gaan zien. Voor dit soort toepassingen is het verzamelen en analyseren van data essentieel, daarbij kunnen de draadloze sensoren van ATAL een belangrijke rol spelen.”