Slimme meetoplossingen

Voor advies bel +31(0)299 630 610 of mail info@atal.nl

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Projecten

ATAL heeft in haar ruim 25-jarige historie een groot aantal aansprekende projecten gerealiseerd en bijzondere meetapplicaties weten in te vullen. Wij zijn hier bijzonder trots op en wij danken onze klanten voor het feit dat zij dergelijke projecten aan ons toevertrouwen. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van door ons gerealiseerde projecten.

Temperatuurmeting in de vernieuwde ijsvloer van Thialf Heerenveen
Via onze relatie Warmtebouw Utrecht heeft ATAL een bijdrage mogen leveren aan de temperatuurregeling in de vernieuwde ijsvloer in het Thialf IJsstadion in Heerenveen. De complete installatie voor en in de ijsvloer is vervangen. Dit omvat de vriesinstallatie, de waterbehandeling, de luchtbehandeling en de overdracht van de warmte en koude. ATAL heeft voor de ijsvloer ruim 180 stuks TEP-301 meetwaarde omvormers geleverd. De omvormer zet het tempertuur weerstandsignaal van de aangesloten Pt100-sensor om naar een 4-20mA signaal. Via dit signaal wordt de temperatuur van de ijsvloer op 180 meetpunten geoptimaliseerd. De vernieuwde ijsvloer moet, in combinatie met de overige installaties, ijsmeesters en schaatsers voor topprestaties gaan zorgen. ATAL is trots een bijdrage te hebben geleverd om bij Thialf optimale schaatscondities te realiseren als de snelste laaglandbaan ter wereld.

Project gerealiseerd Nov. 2015

ATAL CO2-meters ingezet bij ‘Bewustwordingsproject Binnenmilieu BasisscholenIn 2006/2007 bleek op 80 procent van de basisscholen in Nederland de luchtkwaliteit onvoldoende. Het toenmalige kabinet formuleerde in 2008 dan ook plannen voor verbetering van het binnenmilieu op basisscholen. GGD Nederland heeft hiervoor het ‘Bewustwordingsproject Binnenmilieu Basisscholen’ ontwikkeld. Het Bewustwordingsproject was gericht op scholen met natuurlijke ventilatie. Doel was op deze basisscholen een gezond binnenmilieu te bevorderen door het op gang brengen van een bewustwordingsproces en bevorderen van daadwerkelijk betere ventilatie van schoollokalen, niet alleen tijdens het project, maar ook daarna. De kern van het Bewustwordingsproject was de zgn. ééndagsmethode. Medewerkers van de GGD beoordeelden op één dag systematisch het binnenmilieu van een basisschool en voerden een indicatieve meting uit. Tevens werd door de GGD-medewerker een advies op maat gegeven en werd een ATAL Venti-Light CO2-signaalmeter uitgereikt om het CO2-niveau in de klassen te meten en te controleren of er voldoende ventilatie is. Tijdens het project, dat liep van najaar 2008 tot eind 2013, zijn bijna 4.600 basis scholen bezocht en eenzelfde aantal Venti-Light CO2-meters uitgereikt. Een van de eindconclusies van het project was dat het ventilatiegedrag van leerkrachten blijvend verbeterd lijkt te zijn; de ATAL CO2-meter is een praktisch hulpmiddel gebleken om leerlingen en leerkrachten bewust te maken van hoge CO2-concentraties in klaslokalen en het nut van ventileren.

Project gerealiseerd in periode najaar 2008 – eind 2013.