Slimme meetoplossingen

Voor advies bel +31(0)299 630 610 of mail info@atal.nl

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

PRIVACY STATEMENT ATAL

Inleiding 

Atal neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken.
In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen.
Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens.
We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@atal.nl. 

Download de privacy statement 
Download de cookie statement 

Wie is Atal?

Per 1 januari 2023 valt ATAL onder Hitma B.V. De algemene voorwaarden van Hitma B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33202361.
Atal is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Atal de verwerkingsverantwoordelijke. 

 

Hoe gebruikt Atal jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Atal persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens
aangegeven welke gegevens Atal voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen
verwerken en hoe lang de gegevens door Atal worden
bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom. 

 

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie 

Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: Naam bedrijf of instelling, voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, factuur e-mailadres, adres, postcode, plaats, land, BTW-nummer, betalingsgegevens Uitvoering van de overeenkomst
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Naam, Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Ten minste zeven jaar 

  

Doeleinde: CRM
Gegevens: Bedrijfsnaam, gegevens contactpersoon, e-mailadres, telefoonnummer, inhoud van e-mails 
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

 

Marketing

Doeleinde: Versturen van nieuwsbrief
Gegevens: E-mailadres
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn Zolang je de toestemming niet intrekt

 

Website

Doeleinde: Website analytics
Gegevens: IP-adres, globale locatie, surfgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Account aanbieden
Gegevens: E-mailadres, wachtwoord, bestelhistorie
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zolang je een account hebt

 

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde: Credit check
Gegevens: Kredietscore van creditsafe.nl
Grondslag: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens? 

Atal heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat Atal gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Creditsafe.nl. 

 

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Atal over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. 

Wijzigen 

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Atal. Je kunt verzoeken dat Atal je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. 

Beperken van de verwerking 

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Atal te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar 

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Atal of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking. 

Gegevensoverdracht 

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Atal te verkrijgen. Atal zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen. 

Toestemming intrekken 

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Atal je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren. Reactie door Atal Een verzoek kan verstuurd worden naar info@atal.nl. Atal zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Atal een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Atal je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen. 

 

Ontvangers van de persoonsgegevens 

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan: Verwerkers Het kan zijn dat Atal verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Atal ze? 

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Atal worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Atal worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting. 

 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd? 

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen. 

 

Waar kan je terecht met klachten en vragen? 

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Atal je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@atal.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Atal jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@atal.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.