Slimme meetoplossingen

Voor advies bel +31(0)299 630 610 of mail info@atal.nl

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Kalibratieservice

Diensten - Kalibratieservice

ATAL's Kalibratie Service: zo kunt u op uw meetinstrumenten blijven vertrouwen!
 

U voert kwaliteit hoog in het vaandel, dus is ook de betrouwbaarheid van de door u gebruikte meetapparatuur zeer belangrijk. Diverse normen zoals KOMO-keur en GroenLabelKas alsmede kwaliteitswaarborgsystemen zoals HACCP, GMP/GLP, ISO 17025, ISO 9000:2000 maken bovendien een regelmatige controle en kalibratie van uw meetapparatuur noodzakelijk. ATAL is u graag van dienst bij het verrichten van deze kalibratie- en onderhoudswerkzaamheden van uw meetinstrumenten. Door onze flexibiliteit en korte doorlooptijd van de kalibraties, waarborgen wij een korte afwezigheid van uw meetinstrument.


ATAL ATV-data loggers in een klimaatkast tijdens een temperatuur kalibratie

Vele soorten meetinstrumenten, ook voor fabrikaat derden.
Door onze know-how en intensieve samenwerking met onze partners, is de kalibratie- en onderhoudsservice beschikbaar voor vele soorten meetinstrumenten, ongeacht type of merk. U kunt hierbij denken aan: thermometers, dataloggers/datarecorders (o.a. voor relatieve vochtigheid en temperatuur), CO2-sensoren, vochtsensoren, druksensoren (eventueel met hysterese-bepaling), manometers, anemometers, lichtsterktemeters, geluidmeters, multimeters, loopcalibrators, stroomtangen, indicatoren.......


Wat is kalibratie en justering?
Kalibratie omvat het vergelijken van de uitgelezen meetwaarden van een meetinstrument of data recorder met de overeenkomstige meetwaarden van een referentie-instrument dat aan de daarvoor vastgelegde normen voldoet (de zogenaamde referentie standaard). De meetafwijking wordt schriftelijk vastgelegd op een kalibratiecertificaat dat u tevens als bewijsstuk aan uw opdrachtgever kunt verstrekken. Indien de bij kalibratie geconstateerde meetafwijking te groot is ten opzichte van de gestelde norm of fabrieksspecificatie, is justering van uw data logger of meetinstrument gewenst. Justeren omvat eigenlijk het 'afregelen' van het meetinstrument zodat de uitlezing weer binnen de vastgestelde normen of fabrieksspecificaties valt.


De meerwaarde van ATAL: justeren is standaard!
Met onze Kalibratie Service kalibreren wij al uw data recorders en meetapparatuur. Na binnenkomst wordt de apparatuur eerst globaal gecontroleerd op mogelijke defecten alvorens het in in de eigenlijke kalibratieprocedure wordt opgenomen en bij ons kalibratielaboratorium wordt aangeleverd.

Ons laboratorium is zeer modern geouttilleerd en beschikt over gespecialiseerde medewerkers die de kalibraties op een vakkundig wijze verrichten.Voor temperatuur en relatieve vochtigheid geschiedt dit bijvoorbeeld in een geavanceerde klimaatkast volgens stringente procedures, die herleidbaar zijn naar NEN-EN ISO/IEC 17025.

In de praktijk blijkt dat vele kalibratie-instellingen in de Benelux de eventueel noodzakelijke justering van meetinstrumenten niet verrichten. In voorkomende gevallen blijkt dat opdrachtgevers hierdoor hoge kalibratiekosten maken voor een instrument dat feitelijk dus niet meer aan de normen voldoet; de opdrachtgever verkrijgt alleen een bewijsstuk dat het meetinstrument teveel afwijkt. Het duur betaalde certificaat is in de praktijk dan niet bruikbaar.

Bij ATAL hanteren wij de stelregel dat wij uw meetinstrumenten en datarecorders te allen tijde gejusteerd retourneren(*).

U kunt er dus op vertrouwen dat uw meetinstrument of data recorder weer volledig voldoet aan de toepasselijke norm of fabrieksspecificatie. Op het meegeleverde kalibratiecertificaat worden de meetwaarden voor en na de justering gerapporteerd, zodat u voor een reeds verrichte meting een correctie kunt doorvoeren of kunt beoordelen of de meting opnieuw moet worden uitgevoerd. Op het aangeboden meetinstrument is tevens een duidelijke sticker aangebracht waarmee u de uitgevoerde kalibratie kunt identificeren.

(*) Uiteraard geschiedt justering van meetapparatuur alleen mits dit technisch (nog) mogelijk is. Indien bij uw meetinstrument(en) of data recorders technische defecten zijn geconstateerd waardoor het instrument niet meer voldoet, volgt eerst een kostenopgave voor reparatie of vervanging).


ATAL's Kalibratie Oproepsysteem
Als u gebruik wenst te maken van onze professionele kalibratieservice, kunt u in ons geautomatiseerde oproepsysteem worden opgenomen. Ongeveer een maand voordat de kalibratietermijn van het desbetreffende meetinstrument afloopt, ontvangt u van ons een schriftelijke herinnering dat een herkalibratie wenselijk is. In deze oproep staat het exacte type en serienummer van het desbetreffende instrument omschreven zodat u eenvoudig kunt vaststellen welk instrument gekalibreerd dient te worden. Ons Kalibratie Oproepsysteem is praktisch en punktueel. Uiteraard is deze oproepservice gratis! Wij nemen u een stuk administratie uit handen en u blijft verzekerd van gekalibreerde meetapparatuur die aan de specificaties voldoet.


Na kalibratie een overzichtelijk certificaat
ATAL verstrek u na het verrichten van een kalibratie een overzichtelijk kalibratie certificaat dat is opgemaakt volgens ISO 10012-1. Met dit certificaat kunt u uw opdrachtgever aantonen dat u over een betouwbaar meetmiddel beschikt. Onze kalibratie certificaten, welke zijn voorzien van een uniek certificaatnummer, bevatten onder meer de volgende verwijzingen:

  • Een omschrijving (merk/type) en identificatie (bijv. serie nr.) van het gekalibreerde instrument.
  • De datum waarop de kalibratiewerkzaamheden zijn verricht.
  • Een identificatie van de kalibratiemethode (bijv. een verwijzing dat de kalibratie is verricht volgens de richtlijnen zoals vastgesteld in NEN-EN ISO/IEC 17025.
  • De standaard referentie die gebruikt is (het kalibratiemiddel met vermelding van merk en type nr., serie nr., kalibratiedatum).
  • De meetwaarden die bij de kalibratie zijn geconstateerd, voor en na een eventuele justering.
  • De omstandigheden rond de kalibratie
  • Een identificatie van de persoon die het certificaat opsteld en als zodanig verantwoordelijk is voor de juistheid van de informatie.
  • De datum waarop wij u adviseren het meetinstrument of de data logger opnieuw voor kalibratie aan te bieden; de zgn. herkalibratiedatum.


Welke grootheden of parameters kunnen wij kalibreren?
Wij bieden u de mogelijkheid om een breed scala aan datarecorders en portable meetinstrumenten te laten kalibreren. Ook door derden geleverde instrumenten kunt u hiervoor bij ons onderbrengen. Aangezien we naast ons eigen kalibratie laboratorium ook een samenwerkingsverband hebben gesloten met andere Europese laboratoria, kunnen wij u een "full-service" pakket aanbieden waarbij een zeer groot aantal fysische grootheden en parameters gekalibreerd kunnen worden. Hieronder treft u een overzicht van de diverse parameters die wij voor u kunnen kalibreren: " Temperatuur (NTC-thermistors, Weerstandssensoren (Pt-100/Pt-1000), " Vochtigheid " Koolstofdioxide (CO2) " Stroom (tot 6000A) " Spanning (tot 600VAC) " Luchtstroming (thermo-elektrische sensoren & vleugelradsensoren) " Druk " Geluid " Lichtsterkte

Voor kalibratiewerkzaamheden is ATAL graag uw aanspreekpunt!
Indien u meetapparatuur ter kalibratie wenst aan te bieden, neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 0299 630 610 of via e-mail. Uiteraard kunt u ook onze standaard kalibratietarieven telefonisch bij ons opvragen of bespreken wij graag de kortingsmogelijkheden die wij kunnen bieden indien u meerdere instrumenten gelijktijdig bij ons laat kalibreren.