Uitgebreid assortiment sensoren, CO2 meters, dataloggers,
portable meetinstrumenten en monitoring systemen.

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

CO2 Meters met "stoplicht" indicatie. Reeds duizenden toegepast op scholen en kinderdagverblijven

Een comfortabel en gezond binnenklimaat is voor iedereen belangrijk. In een voldoende geventileerd vertrek is het prettig om te verblijven, te leren of te werken. In veel kantoren, scholen, kinderdagverblijven en woningen zijn de ventilatie voorzieningen vaak gebrekkig of worden deze niet goed benut. Daardoor is er onvoldoende toevoer van frisse lucht. Gebrekkige ventilatie leidt tot onvoldoende zuurstof in het vertrek en tot een slechte afvoer van geurtjes, fijnstof, vocht, ziektekiemen, micro-organismen en schadelijke chemische stoffen. Als dergelijke stoffen zich ophopen, zijn gezondheidsklachten en verminderde prestaties een direct gevolg.

Aanpassing van het klimaat in de klas, op kantoor of bij u thuis zijn van groot belang. Onderzoek door onder ander GGD’en en TNO heeft uitgewezen dat de prestaties van kinderen en volwassenen in goed geventileerde ruimtes een stuk hoger liggen dan in een ruimte die niet goed is geventileerd. Bovendien draagt het goed ventileren van een werkruimte substantieel bij aan een lager ziekteverzuim.
ATAL CO2 meter
In najaar 2005 heeft ATAL in samenwerking met enkele milieukundigen van de GGD vervolgens de eerste CO2 meter met “stoplicht-signalering” ontwikkeld die inmiddels op meer dan 20.000 scholen en kinderdagverblijven in de Benelux is toegepast; de ATAL Venti-Light.

Venti-Light CO2 meters

De ATAL Venti-Light CO2 meters zijn de perfecte instrumenten om een belangrijke eerste stap te zetten naar het realiseren van een gezond binnenklimaat op o.a. scholen, kantoorruimtes, kinderdagverblijven. Zonder dat ingrijpende bouwkundige aanpassingen doorgevoerd worden, laat een Venti-Light CO2 meter de gebruiker al direct bewuster omgaan met ventileren. De “stoplichtsignalering” geeft exact aan wanneer ventileren noodzakelijk is. Hierdoor kunnen ook de bestaande ventilatie-mogelijkheden in een werkruimte beter worden benut.